Risicoreductie?

Een kwestie van normen toepassen

Het proces van het zoeken naar de juiste maatregelen die genomen moeten worden om de risico's op een adequate manier te verminderen begint al in de ontwerpfase. Wat kan daar al meegenomen worden waardoor het risico niet meer voorkomt? Keuzes vastleggen is cruciaal in deze fase. Die basis voor die keuzes ligt in Europese geharmoniseerde normen vast.

 


Afscherming

Denk aan vaste of beweegbare afschermingen van de gevaarlijke beweging of overbrenging. Eisen die daaraan gesteld worden, worden samen met uw engineers uitgewerkt tot een passende oplossing.

Besturing

Het terrein van de functionele veiligheid wordt hier betreden. Een omvangrijk en complex gebeuren als je niet weet hoe je dit moet aanpakken. 
safetyconsult.nl  is TÜV gecertificeerd op het gebied van Functional Safety en helpt uw bedrijf met de onderbouwing van uw technische veiligheidsoplossingen.

Informatie

Tot slot de informatie voor de operator of maintenance engineer. Denk aan tekeningen, certificaten en designkeuzes. Essentieel onderdeel zijn ook de gebruiks- en onderhoudshandleidingen. Maar ook een duidelijke gebruikers-interface is van belang. En tot slot het advies voor het gebruik van PBM's die uw medewerker moet beschermen tegen  de  restrisico's.