CE markering in orde?

Weet u niet goed waar u als afnemer van een machine op moet letten? Het gaat vaak om flinke bedragen die betaald worden voor een gemiddelde machine. Maar levert uw fabrikant uw machine wel volgens de eisen die machinerichtlijn stelt?


Of bent u zelf fabrikant en weet u eigenlijk niet exact wat u bij uw machine behoort te leveren? Of krijgt u lastige vragen van klanten over een Technisch Dossier, een Fabric Acceptence Test of een Site Acceptance Test?

safetyconsult.nl helpt u als machinefabrikant met het nemen van de juiste beslissingen en stappen in dit proces van bouw van een machine. We zorgen samen met u dat het technisch dossier op orde komt. 

 

Bent u de afnemer van een nieuwe machine? Dan komen er vast ook veel vragen op u af. "Voldoet mijn machine wel aan de CE-eisen? En klopt het wel wat mijn fabrikant beweert?". safetyconsult.nl  onderzoekt en geeft antwoord op al uw CE-vraagstukken.

FAT

De Factory Acceptance Test is een belangrijke eerste moment waarop de fabrikant en de eindklant samen kijken in hoeverre er als sprake is van conformiteit aan de eisen die de machinerichtlijn stelt. Even de klokken gelijk zetten als het om CE gaat.

SAT

Als de machine dan geleverd is en de commissioning is gaande, dan is dat een goed moment om wederom de thermometer in het dossier te steken. Afspraken uit de FAT zijn dan als het goed is geheel nagekomen. Dit is een go/nogo moment voor de eindklant.

Eerste gebruik

De gebruiker van de machine(lijn) is conform de Arbo-wet verplicht om een ingebruiknamekeuring uit te voeren voor het eerste gebruik van de machine.  Daarmee wordt afgedwongen dat er getoetst wordt dat een medewerker een veilig arbeidsmiddel ter beschikking krijgt.


Hoe is het eigenlijk gesteld met uw inkoopvoorwaarden bij de bestelling van een nieuwe machine? Is die voldoende toegespitst op de eisen die de machinerichtlijn oplegt aan een nieuwe machine?