Machinerichtlijn 2006/42/EG

Kennis...

De machinerichtlijn is voor alle landen binnen de EU gelijk en staat vol met eisen waaraan uw machine(lijn) moet voldoen. Maar waar moet u beginnen? safety consult.nl kent de weg in deze wet en helpt u er doorheen.

... en praktijk

Het toepassen van de kennis op de specifieke situatie van uw bedrijf is maatwerk. Door jarenlange ervaring bij een zeer gevarieerd soort bedrijven en opdrachtgevers is er altijd een passende toepassing te vinden voor uw specifieke situatie.


Samenwerking

De bestaande kennis in uw organisatie over de machinelijn in kwestie is van groot belang om de Machinerichtlijn goed toe te kunnen passen. Een CE-markering aanbrengen op een nieuwe of aangepaste machine(lijn) vraagt om een intensieve samenwerking. Je doet het niet "zomaar even bij". 

Het helpt enorm in kosten en doorlooptijd als een dergelijk traject vroegtijdig wordt gestart. Achteraf een CE-markering aanbrengen is niet toegestaan, veel duurder en lastiger omdat de ontwerpbeslissingen al genomen zijn.