Voorkom een bedrijfsmatige uitglijder!

Machineveiligheid vraagt specifieke kennis.

Geen machine of fabriekslijn is gelijk. Dat vraagt om kennis en ervaring.

Als klein engineeringsbureau zijn wij gespecialiseerd in de wet- en regelgeving rondom CE markering voor machines. Deze ligt vast in de  Machinerichtlijn. Maar ook de richtlijn voor drukapparatuur (boven 0,5 bar), de laagspanningsrichtlijn of ATEX kunnen belangrijk zijn. 

Er zijn Europese geharmoniseerde normen van toepassing zijn op uw specifieke situatie. Een doolhof als je daar niet in thuis bent.

Veiligheid voor uw medewerkers  gaat natuurlijk voorop. Maar voorkom ook de financiële of juridische problemen omdat uw machine niet aan de juiste eisen voldoet. Voorkomen is beter dan genezen!

Zit u met een vraagstuk of project wat kennis van de machinerichtlijn vraagt, of u loopt vast met een risicobeoordeling of het ontwerpen van veiligheidsvoorzieningen voor machines, neemt u dan gerust contact op.

"Kennis en goede samenwerking is van het grootste belang voor een concreet resultaat."