Voorkom een bedrijfsmatige uitglijder!

Machineveiligheid in uw bedrijf vraagt specifieke kennis...

Geen machine of fabriekslijn is gelijk. Dat vraagt om maatwerk. Met de kennis die MSN Safety Consultancy met zich meebrengt, zorgen we er voor dat de Machinerichtlijn (2006/42/EG) en de geharmoniseerde EN-normen die van toepassing zijn op uw specifieke situatie worden toegepast op uw machinelijn. Zo voorkomt u een juridische of financiële uitglijder, terwijl uw medewerker veiliger werkt of uw klant zekerheid krijgt bij uw EG Verklaring van Overeenstemming wat u bij het CE-plaatje levert. En dat is een win-win situatie voor zowel u als uw klant of medewerkers.
Een CE-project, dat doen we samen met u. U heeft de kennis van de machine, ik van de wet- en regelgeving rondom CE. Dat is een mooi begin van het samenwerkingstraject van de risicobeoordeling , -reductie en uiteindelijk het technisch dossier en de CE-markering.

"Kennis en goede samenwerking is van het grootste belang voor een concreet resultaat."